ΕΙΣΟΔΟΣ ΣΤΗΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ WORDPRESS (BACKEND)

Είσοδος στο διαχειριστικό περιβάλλον

Σε έναν περιηγητή (browser) πληκτρολογούμε ή κάνουμε copy/paste το url που μας έχει δοθεί, (πχ. www.mysite.gr/onoma) ανοίγει μια φόρμα στοιχείων και εισάγουμε τα στοιχεία που επίσης μας έχουν δοθεί. Username & Password.

*Σε κάποιες περιπτώσεις υπάρχει και τρίτο πεδίο στο οποίο υπάρχει μια ερώτηση ασφαλείας. Θα πρέπει να την απαντήσουμε για να μπορούμε να συνδεθούμε.

Μετά την σύνδεση θα μεταφερθούμε σε αυτό το περιβάλλον. Από αυτό το Πίνακα Ελέγχου διενεργούνται όλες η διαχειριστικές εργασίες του site μας.