ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΣΤΑ ΜΕΝΟΥ

  • Από το πλευρικό μενού επιλέγουμε: Appearance ή Εμφάνιση > Menu ή Μενού.
  • Στο πεδίο “Select a menu to edit” επιλέγουμετο “main-gr (Main Menu)” καιπατάμε “Select”
  • Αφού το έχουμε επιλέξει ανατρέχουμε στο μενού αριστερά κάτω “Κατηγορίες προϊόντων” πατάμε “View All” ώστε να μας εμφάνιση όλες τις κατηγορίες και ψάχνουμε αυτή που έχουμε δημιουργήσει.
  • Όταν την βρούμε την επιλέγουμε και πατάμε “Add to menu”.
  • Η κατηγορία θα εμφανιστεί στο τέλος της λίστας του μενού.
  • Σύροντας την τοποθετούμε εκεί που θέλουμε και έπειτα πατάμε “Save Menu”
  • Η κατηγορία έχει αποθηκευτεί, κάνουμε ένα refresh στον browser και εμφανίζεται το αποτέλεσμα.