ΔΗΜΙΟΥΡΓIΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ AΡΘΡΩΝ

Στην Καρτέλα Αρθρά/Posts > Κατηγορίες/Categories

add-new-WordPress-category.png

Θα δείτε την παρακάτω εικόνα με τα τέσσερα πεδία.

  • Name (Όνομα) – Το όνομα που εμφανίζεται στον ιστοχώρο σας.
  • Slug (Σύντομο όνομα) – Η βελτιστοποιημένη μορφή του ονόματος από την κατηγορία που δημιουργούμε για να εμφανίζετε στο URL. Συνήθως περιέχει μόνο πεζά (λατινικά) γράμματα, αριθμούς και ενωτικά.
  • Parent (Γονέας) – Οι κατηγορίες μπορούν να διατάσσονται και ιεραρχικά. Π.χ., φτιάχνετε μια κατηγορία και μέσα σ’ αυτήν τις (υπο)κατηγορίες. Αυτό το πεδίο είναι εντελώς προαιρετικό αλλά μας βοηθάει πολύ στην σωστή δομή του site.
  • Description (Περιγραφή) – Η περιγραφή θέλει λίγο προσοχή. Ενώ από το WordPress δημιουργήθηκε καθαρά για λόγους memo και δεν εμφανίζετε πουθενά κάποια θέματα την κάνουν echo δηλαδή την εμφανίζουν. Οπότε αν γεμίσουμε το πεδίο περιγραφή να είμαστε προσεκτικοί τη θα γράφουμε ή να ελέγξουμε το θέμα μας αν την εμφανίζει.
add-new-WordPress-category-1.png

Όταν συμπληρώσετε όσα από τα πεδία χρειάζεστε τότε επιλέγετε το κουμπί Add new category (προσθήκη νέας κατηγορίας)

add-new-wordpress-category-2.png

Στο δεξί μέρος της οθόνης θα δείτε την παρακάτω εικόνα που αναφέρετε στην διαχείριση μιας κατηγορίας στο WordPress.

create-category-in-wordpress-3.jpg