ΣΥΝΔΕΣΗ & ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΝΟΥ

Παρακάτω περιγράφονται τα βήματα για την σύνδεση και επεξεργασία του ψηφιακό μενού

Σύνδεση στην διαχείριση
Θα μας δοθεί από τον υπεύθυνο ένα αρχείο που μέσα θα περιλαμβάνει το link (διεύθυνση)
καθώς και τα στοιχεία username και password ώστε μπούμε στην διαχείριση σαν το παρακάτω παράδειγμα.

Το λινκ (διεύθυνση) που υπάρχει στο έγγραφο το κάνουμε αντιγραφή-επικόλληση σε ένα περιηγητή (Chrome, Firefox κτλ)

Το λινκ (διεύθυνση) αυτό μας οδηγεί στην σελίδα που θα πρέπει να βάλουμε τα υπόλοιπα στοιχειά username και password ώστε να συνδεθούμε.

Έπειτα από την επιτυχημένη σύνδεση στη διαχείριση προβάλλεται μπροστά μας ο ψηφιακός κατάλογος και στην κορυφή υπαρχή μια μπάρα πλοήγησης.

Στην μπάρα αυτή βρίσκεται το κουμπί “Προσθήκη” πατώντας το μας επιτρέπει να προσθέσουμε ένα νέο πιάτο ή να δούμε όλα τα πιάτα και τα μενού μας από την βοηθητική πλαϊνή μπάρα που εμφανίζεται από την επιλογή “Food Item”. Όπως επίσης να ανεβάσουμε φωτογραφίες μεσώ της επιλογής “Πολυμέσα”.

Το κουμπί που μας ενδιαφέρει είναι το “Food Item” πατώντας ανοίγουν οι επιλογές:

All food items
Εκεί εμφανίζονται όλα τα πιάτα μας

Add New
Από το κουμπί αυτό δημιουργούμε νέο πιάτο

Categories
Σε αυτό το σημείο φτιάχνουμε τις κατηγορίες του μενού μας πχ Ορεκτικά, Σαλάτες κτλ όπως και τις μεταφράσεις αυτών.

Δημιουργία Κατηγορίας
Από το κουμπί “Categories” μπορούμε να δημιουργήσουμε τις βασικές μας κατηγορίες πχ Ορεκτικά, Σαλάτες κτλ.
Στο πεδίο “Όνομα” βάζουμε την ονομασία της κατηφοριάς μας και έπειτα πατάμε “Add new Food Category” ή “Enter” στο πληκτρολόγιο μας.
Μόλις δημιουργηθεί η κατηγορία στα Ελληνικά μπορούμε να την μεταφράσουμε και στις υπόλοιπες γλώσσες προτιμήσεις μας.

Δημιουργία πιάτου
Για να δημιουργήσουμε ένα πιάτο όπως προαναφέραμε παραπάνω επιλέγουμε το κουμπί “Add New” στην σελίδα που μας ανοίγει ξεκινάμε και βάζουμε τις πληροφορίες που μας ενδιαφέρουν όπως Τίτλος, περιγραφή, τιμή, κατηγορία , φωτογραφία συμφωνά με την παρακάτω εικόνα και πατάμε το κουμπί “Δημοσίευση” για να εμφανιστεί το πιάτο στο κατάλογο.
Είναι σημαντικό να έχουμε δημιουργήσει πρώτα τις κατηγορίες σε όσες γλώσσες μας ενδιαφέρει ώστε να κατηγοριοποιήσουμε αργότερα το πιάτο.

Με την δημιουργία του πιάτου και την κατηγοριοποίηση του έχει ολοκληρωθεί όλη η διαδικασία και πλέον το πιάτο μας θα πρέπει να εμφανίζεται στο κατάλογο που βλέπει ο πελάτης/χρήστης.

Για οπουδήποτε ερώτηση ή βοήθεια χρειαστείτε μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στο 213 0449067 ή στο estiasi@oxcart.gr