Τρίπτυχο έντυπο Cafe/Bar Trypokarydos

Σχεδιασμός και εκτύπωση του τρίπτυχου Α3 τον καταλόγου του Cafe/Bar Τρυποκάρυδος.