Καλλιτεχνικό χωριό Χανίων-Βερέκινθος

Συνεχίζοντας τη μεγάλη παράδοση, δημιουργήσαμε το καλλιτεχνικό χωριό “Βερέκυνθος” με κύριο στόχο την ανάδειξη των τεχνών που ήταν συνυφασμένες πάντα με τη ζωή και τον πολιτισμό του κρητικού λαού. Το καλλιτεχνικό χωριό βρίσκεται στον κόμβο Σούδας, στην ανατολική είσοδο της πόλης των Χανίων. Στο σημείο αυτό λειτουργούσαν παλαιότερα εργαστήρια κατασκευής τσικαλιών, δίνοντας την ανάλογη ονομασία στο διπλανό χωριό “Τσικαλαριά”.

Δείτε τη ιστοσελίδα εδώ