You are currently viewing Προϋποθέσεις ένταξης στο πρόγραμμα «e-λιανικό» (σύμφωνα με προδημοίσευση)

Προϋποθέσεις ένταξης στο πρόγραμμα «e-λιανικό» (σύμφωνα με προδημοίσευση)

Οι βασικές προϋποθέσεις συμμετοχής των επιχειρήσεων που υποβάλλουν επενδυτική πρόταση είναι οι ακόλουθες:

Να έχουν ΚΥΡΙΑ Δραστηριότητα το ΛΙΑΝΕΜΠΟΡΙΟ (ΚΑΔ 47 και Αναλυτικοί αυτού με την εξαίρεση του
τομέα της αλιείας και της εμπορίας καπνού και προϊόντων καπνού)

  • Υφιστάμενες: ημερομηνία απόκτησης του ΚΥΡΙΟΥ ΚΑΔ έως την 30/9/2019
  • Νεοσύστατες: ημερομηνία απόκτησης του ΚΥΡΙΟΥ ΚΑΔ από 1/10/2019 έως την 7/11/2020

Να διατηρούν Φυσικό Κατάστημα λιανικής πώλησης ειδών, δηλαδή εμπορικό χώρο που υποδέχεται και εξυπηρετεί πελάτες.

Να έχει ανασταλεί η λειτουργία τους για τουλάχιστον μία ημέρα στο διάστημα από την Τετάρτη 18 Μαρτίου 2020 και εφεξής.

Να έχουν ολοκληρώσει (υλοποίηση, τιμολόγηση, εξόφληση και λογιστικοποίηση των σχετικών δαπανών) την περίοδο από 18/03/2020 έως και πριν την υποβολή της αίτησης, την δημιουργία ή την αναβάθμιση ηλεκτρονικού καταστήματος.

Το συνολικό ποσό των ενισχύσεων ήσσονος σημασίας που έχει λάβει στο παρελθόν η επιχείρηση,
συμπεριλαμβανομένης της ενίσχυσης από αυτή τη Δράση, να μην υπερβαίνει το ποσό των 200.000 ευρώ μέσα σε μία τριετία (τρέχον οικονομικό έτος και τα δύο (2) προηγούμενα οικονομικά έτη) πριν από την ημερομηνία ένταξης της πρότασης.

Να παρουσιάζουν μείωση του Κύκλου Εργασιών 4ου τριμήνου 2020 σε σχέση με τον αντίστοιχο Κύκλο Εργασιών 4ου τρίμηνου έτους 2019. Η μείωση πρέπει σε ποσοστό να είναι μεγαλύτερη ή ίση του 20%.

Ως ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας δαπανών ορίζεται η 18η Μαρτίου 2020
To ποσό επιχορήγησης, σύμφωνα με τα παραστατικά τιμολόγησης και εξόφλησης δαπανών που θα υποβληθούν ανέρχεται στο ποσό (ανώτατο όριο) των 5.000,00€.

Για τον προέλεγχο τήρησης προυποθέσεων θα απαιτηθούν:

  1. Κατάσταση ενεργών δραστηριοτήτων (ΚΑΔ) της επιχείρησης μέσω της ιστοσελίδας gsis.gr
  2. Έντυπο Φ2 του 4ου τριμήνου του 2019
  3. Έντυπο Φ2 του 4ου τριμήνου του 2020

Αποστολή απαραίτητων εγγραφων για ολοκληρωση του φακέλου στο info@oxcart.gr

Κατέβασμα αρχείων

ή διαβάστε περισσότερα εδώ    Δεν ξέρεις τον ΚΑΔ σου? Δες εδω.