Αγαπητή κ. Καλογερίνη

Έπειτα από την ενημέρωση που είχα από την εταιρεία σας και στα πλαίσια μιας μελλοντικής μακροχρόνιας συνεργασίας μας παραθέτω αναλυτικά την περιγραφή των υπηρεσιών που σας προσφέρω και το κόστος για την υλοποίησή τους.